Przeszłość i przyszłość środkowoeuropejskich metropolii

Przeszłość i przyszłość środkowoeuropejskich metropolii
20 XI 2012, godz. 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25

Seminarium z udziałem profesorów Antoniego Cetnarowicza, Jacka Purchli i Damira Agièicia oraz dr Magdaleny Najbar-Agičić i dr. Macieja Czerwińskiego.

Pretekstem do spotkania stał się dwujęzyczny reprint albumu „Kraków Zagrzebiowi”, który w roku 1881 przygotowali krakowscy artyści i pisarze, przeznaczając dochód na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Zagrzebiu (reprint ukazał się nakładem wydawnictwa Srednja Europa). Więzi obu miast w przeszłości prowokują także do pytań o ich przyszłe związki, choćby w kontekście bliskiej już akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej.

Spotkaniu towarzyszy wystawa ukazująca związki Zagrzebia i Krakowa w XIX wieku prezentowana w sieni MCK.

Kraków Zagrzebiowi. Album poświęcony ofiarom trzęsienia ziemi z 1880 roku, red. M. Czerwinski i M. Najbar-Agičić, Wydawnictwo Srednja Europa, Zagrzeb 2011.

Wstęp wolny.