Przemyśleć miasto

11 stycznia, godz. 18.00
Przemyśleć miasto!
Od dziedzictwa do marki miejsca – rozmowa nie tylko o Krakowie
Prof. Jacek Purchla i Mirosław A. Boruc
Prowadzenia: dr Michał Wiśniewski

Miasto trzeba przemyśleć na nowo!
Spotkanie w MCK wpisuje się w debatę o mieście tocząca się w Krakowie, odzwierciedla także potrzebę szerszą, ogólnopolską a nawet środkowoeuropejską.

Jak pokazuje najnowszy numer kwartalnika „Herito” zatytułowany „Miasta do przemyślenia” w niejednym mieście naszej części kontynentu ten problem domaga się dyskusji – od adriatyckiego Triestu po miasta ukraińskie – zadawane są pytania o to kim jesteśmy, co stanowi o sile miasta, na czym powinniśmy oprzeć wizję przyszłości, naszego rozwoju.
Asumpt do dyskusji przynosi nie tylko „Herito”, ale także tom rozmów o Krakowie przeprowadzonych z prof. Jackiem Purchlą i wydanych przez Księgarnię Akademicką pod tytułem Gry w miasto. Skłania bowiem do zadania pytania – w jakim punkcie jest dzisiaj Kraków po 20 latach szybkiej transformacji. Pytanie ważne z jednej strony w kontekście inicjatyw społecznych jakie pojawiły się niedawno – np. paktu Tak dla Krakowa, z drugiej – w obliczu kryzysu, który nie skłania do formułowania zbyt śmiałych wizji na przyszłość.

Jak uwzględnić w wizji rozwoju markę miasta – zdaniem specjalistów Kraków to najsilniejsza marka w naszym kraju. Niektórzy twierdzą nawet, że nie należy promować Krakowa, lecz markę „Kraków”. Tę kwestię komentował będzie gość specjalny spotkania Mirosław A. Boruc.
Ale jeśli tak, to jakich konkurentów trzeba mieć bacznie na oku – współzawodnictwo w ramach konkursu o tytuł ESK pokazało, że w polskich miastach kulturę zaczęto traktować jako poważny czynnik prorozwojowy.

Last but not least, jak Kraków może skorzystać z koncepcji „miasta kreatywnego” sformułowanej przez Richarda Floridę, czy może jednak miasto powinno się odważyć na wypracowanie zdywersyfikowanego pakietu rozwojowego – w XXI wieku być może takie myślenie daje pewniejsza szanse powodzenia.