Program konferencji MIASTO-SZTUKA

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona sztuce w kontekście miejskim.
13 – 15 marca 2015
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

PROGRAM

I dzień (piątek) SZTUKA

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji

A. Sztuka w mieście (09:15 – 11:35)
Prowadzenie: mgr Magdalena Piotrowska

1. mgr Patrycja Łobodzińska – Kaplica Krappów przy kościele św. Elżbiety we Wrocławiu i jej wyposażenie na tle problematyki fundacji mieszczańskich
2. mgr Ksenia Frąszczak – Retabula ołtarzy głównych kościołów parafialnych – między reprezentacją miasta i kościelną dydaktyką. Przykłady Lewoczy i Spiskiej Soboty
3. mgr Maria Małkowska – Wystawa Iberoamerykańska (1929): próba re-konstrukcji Sewilli
4. mgr Svetlana Pavlenko - «Miasto słońca i szarych deszczów». Krasnojarsk w poszukiwaniu tożsamości
5. dr inż. arch. Monika Arczyńska - Kontener na sztukę czy dzieło sztuki?

Dyskusja: 20 min

B. Korespondencja sztuk

B.1. Miasto w sztukach wizualnych: malarstwie, fotografii, filmie… i grach komputerowych (12:00 – 14:00)
Prowadzenie: mgr Arkadiusz Krawczyk/ Katarzyna Misiura
1. mgr Milena Chilińska - „Melancholia ulicy” – metafizyczna przestrzeń miasta w twórczości Giorgia de Chirico
2. mgr Diana Dąbrowska - Filmowe odsłony Rzymu – między realizmem a kreacjonizmem
3. Agnieszka Powierska - Sztuka (?) miejska (?) – o twórczości Banksy’ego
4. lic. Mateusz Nowacki - Kraj-obrazy transformacji: krytyka polityki neoliberalnej w przestrzeni miasta postsocjalistycznego na przykładzie sztuk wizualnych
5. mgr Kamil Jędrasiak - Miasto jako temat (i nie tylko) w grach wideo

Dyskusja: 15 min

14:15 – 15:15 Wykład: prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon - Miasto w roli głównej – Warszawa w Pianiście

Przerwa: 15 minut

15:30 – 16:30 Wykład: prof. dr hab. Ewa Rewers – Sztuka jako metoda w kulturowych studiach miejskich

B.2. Miasto i literatura (16:30 – 17:40)
Prowadzenie: mgr Arkadiusz Krawczyk
1. mgr Paweł Matejek - Lecz jakimiż światłami gmachy Wilna tleją? – echa barokowej architektury sakralnej w twórczości Juliusza Słowackiego z tzw. okresu mistycznego
2. mgr Agnieszka Chwiałkowska - Paryskie księgarnie XX wieku położne między innymi na Île Saint-Louis, czyli o korespondencji sztuki i literatury
3. mgr Aneta Kozyra - Kraków w sztuce / sztuka w Krakowie – relacja pomiędzy miastem i sztuką w powieściach Wita Szostaka

Dyskusja: 20 minut

19:00 Pokaz filmów: kolektyw 1a – ul. Św. Wojciech 1a, Poznań

II dzień (sobota) MIASTO

A. Architektura w mieście (9:00 – 12:15)
Prowadzenie: mgr Patrycja Łobodzińska
1. mgr Witold Miedziak – Układy emporowe w gotyckiej architekturze aglomeracji poznańskiej
2. mgr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz - Hełmy a tożsamość miasta – znaczenie zwieńczeń wieżowych na przykładzie wybranych ośrodków.
3. mgr Sławomir Kaczor - Z napoleońskim rozmachem. Miasto i jego architektura w dobie Empire
4. mgr inż. arch. Bartłomiej Bieńkowski – Ewaluacja estetyki i użyteczności opuszczonych obiektów budowlanych w obszarach miejskich, z drugiej połowy XX wieku. Na wybranych przykładach.
5. mgr Joanna Bartel/ mgr inż. arch. Jacek Maleszka - Nowa funkcja obiektów sakralnych szansą na przywrócenie ich społeczności
6. Anita Kozek - Architektura przemysłowa w przestrzeni miejskiej – konserwacja na przykładzie miasta Łodzi - od pomysłu do realizacji.
7. dr Paulina Popek - Transparentność. Dźwięk. Przestrzeń publiczna.
8. mgr inż. arch. Iwona Cała – Miasto - przestrzeń dotyku. O czym może "mówić" architektura.

Dyskusja: 15 min

B. Urbanistyka (12:30 – 14:30)
Prowadzenie: mgr Katarzyna Dudlik

1. mgr Magdalena Piotrowska - Miasta idealne Dalekiego Wschodu – koncepcja i realizacje
2. Marzena Glabas – Urbanistyka: miasta rzymskie w prowincji Afryki Prokonsularnej
3. Agata Drewniak – Urbanistyka Konstantynopola
4. mgr Krystyna Rybicka - O badaniach struktur organicznych miasta przeprowadzonych przez Pieta Mondriana, Tadeusza Mysłowskiego i Bernarda Tschumi na geometrycznej siatce Manhattanu
5. Mirosław Sadowski - Prawo i planowanie zagospodarowania przestrzeni,
a kształtowanie życia artystycznego w mieście

Dyskusja: 15 min

14:45 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:30 Wykład: dr Tomasz Ratajczak - Restytucja czy fałszowanie przeszłości? Nowy zamek w Poznaniu i jego wpływ na kształtowanie historycznego obrazu miasta.

C. Poznań (16:30 – 18:50)
Prowadzenie: Joanna Wyzgała

1. lic. Katarzyna Janicka - Idea mecenatu artystycznego a oblicze miasta Poznania - Edward hr. Raczyński i "jego dzieła"
2. Michał Knapowski - Wnętrza kamienicy mieszczańskiej w Poznaniu – zmiana funkcji
3. Anna Zielazny - Konserwacja jako wyraz politycznych idei – socjalistyczna odbudowa poznańskiego ratusza.
4. Adrianna Kaczmarek - Poznańskie pomniki socjalistyczne - bezradność historii sztuki
5. mgr Dorota Żaglewska - Rynek sztuki w Poznaniu?
6. lic. Bartosz Wasiłek - Zapomniane pomniki Poznania

Dyskusja: 20 min

20:00 Spotkanie integracyjne dla uczestników konferencji

III dzień (niedziela) DZIAŁANIA w mieście

A. Miasto jako przestrzeń performatywna (09:00 – 11:00)
Prowadzenie: Monika Kąkolewska

1. lic. Emilia Chorzępa - Oznakowanie przestrzeni miejskiej, a przekaz polityczny w wybranych pracach Nam June Paika
2. Ula Lucińska - Krytyka permanentnego stanu wyjątkowego w miejskiej przestrzeni na przykładzie feministycznych akcji Valie Export
3. mgr Marta Ostajewska - Miasto jako mise-en-scène artystycznych podróży miejskich w kontekście promenadologii, fenomenologii i psychogeografii miejsca (audiospacery, dryf miejski, performace walks: ‘the art of walking’).
4. Joanna Dobrowolska – Muzyczna ilustracja miasta w poematach symfonicznych
5. mgr Łukasz Trusewicz - Miasto performatywne / performance lecture
Dyskusja: 15 min

11:15 – 12:15 Wykład: dr Maja Brzozowska-Brywczyńska Kupa radości. Kilka uwag o sztuce zabawy i zabawie sztuką w przestrzeni miasta.

Przerwa 15 min

12:30 – 13:30 Wykład: dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak - Miejska przestrzeń publiczna - sedno miasta kreatywnego.

B. Miasto jako przestrzeń publiczna (13:30 – 14:40)
Prowadzenie: Maja Krasicka/ Maja Sypniewska

1. Patrycja Waśkowiak - Reklama ambientowa jako komunikat wykorzystujący przestrzeń miejską. Wstępne rozpoznanie typologii.
2. mgr inż. arch. Inga Rolek - Miasta dla Dzieci-nnych - Infantylizacja sztuki w przestrzeni publicznej
3. mgr Joanna Erbel - Projekty w przestrzeni publicznej jako nie-ludzcy aktorzy zmiany społecznej

Dyskusja: 15 min
Przerwa obiadowa: 60 min
C. Miasto jako przestrzeń działań (16:00 – 20:00)
Prowadzenie: Jakub Godlewski
C.1 Działania w mieście
1. lic. Agnieszka Dąbrowska/Paulina Karoń/Damian Szwajkos - Strefa Synestezji. O roli sztuki w procesie rewitalizacji krakowskiej przestrzeni opresji. Studium przypadku
2. mgr inż. arch. Barbara Nawrocka - Post your code/nanotourism. Pocztówka z przedmieścia i z blokowiska. Efemeryczne działania w procesach rewitalizacji.
3. mgr Barbara Szczęsna – Dyńska - Inicjatywy obywatelskie Łodzi a kształtowanie przestrzeni sztuki w mieście
4. mgr Dagmara Pochyła – działalność Fundacji You Have It (Toruń)
5. mgr Martyna Wolna - Nielegalnie w mieście – sztuka poza prawem?
6. mgr Paweł Głogowski - Ulepsz Poznań - Sztuka mieszkańców, czyli partycypacja w upiększaniu przestrzeni miejskiej
7. mgr inż. arch. Aleksander Krajewski - Napraw sobie miasto (Katowice) - Miasto to My – wpływ lokalnych społeczności na przestrzeń publiczną
8. Szymon Adamczak – działalność Kolektywu 1a
Debata na zakończenie

Herito jest patronem medialnym wydarzenia.