Prawne ramy pamięci

Konferencja „Prawne ramy pamięci: Sprawiedliwość okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej”
27-29 listopada 2013
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Kilkudziesięcioro naukowców z całego świata spotka się w Polsce, by debatować o zjawiskach szczególnych dla doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej w ramach rozliczeń z okresem komunizmu i nazizmu. Celem konferencji jest porównanie różnych doświadczeń krajów byłego bloku wschodniego oraz omówienie roli pamięci społecznej w procesach stanowienia prawa.

Dyskusje toczyć się będą wokół tematów:
• Sprawiedliwość okresu transformacji – jak jest rozumiana i realizowana w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
• Jak regulacje prawne dotyczące znacjonalizowanej własności i ich realizacja kształtują pamięć o przeszłości
• W jaki sposób rozliczani (lub nie rozliczani) są sprawcy zbrodni reżimów totalitarnych
• Rola archiwów z dokumentami służb specjalnych w kształtowaniu polityki i pamięci historycznej
• Działania społeczeństwa obywatelskiego jako narzędzia w wymierzaniu sprawiedliwości
• Rola sądownictwa w edukacji historycznej

Podczas tegorocznej edycji projektu „Genealogie Pamięci” wystąpią m.in.:
prof. Elazar Barkan (Columbia University w Nowym Jorku), którego zainteresowania badawcze koncentrują się na prawach człowieka oraz roli historii w nowoczesnym społeczeństwie
prof. Lavinia Stan (St. Francis Xavier University w Kanadzie), zajmująca się procesami demokratyzacji w Europie postkomunistycznej
prof. Yaroslav Pasko (University of Management and Donetsk State University, Ukraina), ekspert od społecznych i kulturowych aspektów postsowieckiej transformacji pamięci

„Genealogie Pamięci” to rozpoczęty w 2011 roku wieloletni projekt Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, w tym roku realizowany wspólnie z Collegium Civitas i Uniwersytetem Warszawskim ze wsparciem finansowym Funduszu Wyszehradzkiego. Celem programu jest przede wszystkim popularyzowanie zagadnień związanych z pamięcią społeczną, zwłaszcza z różnymi sposobami pamiętania XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Strona internetowa projektu jest platformą łączącą naukowców zajmujących się badaniami nad pamięcią z różnych regionów Europy.

Więcej informacji na: www.genealogies.enrs.eu
Wstęp wolny

"Herito" objęło konferencję patronatem medialnym

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) powstała w 2005 r z inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji oraz Węgier - jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry, a niebawem dołączy Rumunia, status obserwatora mają Austria i Czechy.