Prawdziwy Bauhaus

Bauhaus istniał w Niemczech tylko przez 14 lat, ale przez kolejne 100 jego idee były przekazywane, ponownie wprowadzane, naśladowane i rozwijane. Z okazji setnej rocznicy założenia Bauhausu wspólna wystawa Bauhaus‑Archiv i Museum für Gestaltung w Galerii Berlińskiej prezentuje słynne, lecz także zapomniane dzieła tej szkoły oraz opowiada historię kryjącą się za przedmiotami. Prezentowanych jest około 1000 eksponatów: sztuka i design z kolekcji Bauhaus‑Archiv, ale też wyjątkowe obiekty wypożyczone z międzynarodowych kolekcji, które na nowo pozwolą spojrzeć na dziedzictwo Bauhausu.

Wystawa jubileuszowa w Galerii Berlińskiej do 27 stycznia 2020

www.berlinischegalerie.de