Praca kobiety nigdy się nie kończy

Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków
26 kwietnia – 11 sierpnia 2013

Cort Cornelis wg Giulia Romana, "Trzy parki" (ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie) © Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Tytuł wystawy nawiązuje do angielskiego przysłowia, popularnego zwłaszcza w Ameryce: „a woman’s work is never done”, a odnotowanego w formie pisemnej na początku XVII wieku, niewątpliwie jednak o wcześniejszym rodowodzie. Myślą przewodnią jest przedstawienie zarówno kobiecych zajęć i czynności domowych, jak i pełnionych przez kobiety ról społecznych ukazanych w ujęciu realistycznym i symboliczno alegorycznym. Na ekspozycję składa się ponad 120 rycin od XVI do XIX wieku. Wśród wybranych grafik znajdują się dzieła m.in.: Albrechta Dürera, Lucasa van Leyden, Rembrandta van Rijn, Williama Hogartha, liczne prace twórców szkoły włoskiej, francuskiej i niderlandzkiej oraz stosunkowo rzadkie prace kobiet rytowniczek. Jako swoisty przestrzenny kontrapunkt dla dwuwymiarowych rycin pojawiają się prace współczesne: rzeźby i instalacje m.in. Małgorzaty Łojko i Erwiny Ziomkowskiej, które komentują, dopowiadają, a nierzadko wręcz uzupełniają spojrzenie twórców z minionych epok.
Zasadniczy zrąb ekspozycji to dzieła z Gabinetu Rycin w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Wystawa jest już dziewiątą prezentacją graficzną przygotowywaną we współpracy z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie.