Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku

CSW Zamek Ujazdowski
Warszawa
Do 6 sierpnia 2017

Irena Kalicka, Bez tytułu, z serii Smoka pokonać trudno ale starać się trzeba, 2016 © Irena Kalicka

Jakie kształty przybiera dzisiaj doświadczenie polskości? Do udziału zostali zaproszeni twórcy różnych pokoleń, dzięki czemu ukazana została złożoność fenomenu narodowej tożsamości, rozważanej jako kwestia polityczna, ale też egzystencjalna, osobista, mitologiczna, a nawet czysto estetyczna. Kuratorzy badają proces przepracowywania tak długo wypieranych chłopskich korzeni naszego społeczeństwa. Ważnym dyskursem jest też teoria postkolonialna, umożliwiająca reinterpretację podstawowych dla polskiej świadomości pojęć, takich jak zabory, demokracja, Kresy, a także wysiłek adaptacji do lokalnych warunków zachodniego, liberalnego wzorca kulturowego.

więcej >>