Polska – kraj folkloru?

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
Do 15 stycznia 2017

Pierwsza cepeliada pod Pałacem Kultury i Nauki, Warszawa, 1972 © Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Ekspozycja pokazuje wieś widzianą oczami etnografów, historyków sztuki, kolekcjonerów i artystów — sztukę ludową i ludowość jako reprezentację wsi w mieście. To w mieście bowiem decydowano, co jest ludowe, a co nie. Wystawa podejmuje temat instytucjonalizacji i centralizacji twórczości ludowej oraz jej propagandowego wykorzystania na niespotykaną przedtem skalę. Koncentruje się na niezwykłym zjawisku mezaliansu młodopolskiej chłopomanii z socrealizmem, a także samofolkloryzacji, czyli kreowania eksportowego wizerunku Polski jako „kraju folkloru”.


więcej >>