Polska i Rosja - kultura a polityka

czwartek, 18 IV
godz. 18.00, Międzynarodowe Centrum Kultury
Wykład prof. dr hab. Aleksandra Lipatowa
Przed spotkaniem zapraszamy do lektury tekstów Profesora, które ukazały się na naszych łamach: "Rozdwojenie jaźni" - rozmowa z prof. Jackiem Purchlą  w 6 numerze oraz esej "Historia a polityka historyczna" w numerze 8.

Czwarte, z rozpoczętego w 2012 roku cyklu spotkań, których tematyka dotyczy szeroko pojętej wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, ze szczególnym naciskiem na problematykę kultury, historii oraz dziedzictwa narodowego. Idea spotkań rosyjskich powstała we współpracy z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wpisując się w tradycję odbywających się w sali „Pod Kruki” debat o kulturze państw europejskich.

Aleksandr Lipatow – polonista i slawista, profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. Znawca historii literatury i kultury polskiej, cywilizacji europejskiej i Słowiańszczyzny, powiązań kultury rosyjskiej z kulturą i sztuką zachodnią, teorii i metodologii badań historyczno-kulturowych, sytuacji społeczno-politycznej i kulturowej Rosji poradzieckiej. Autor m. in. następujących publikacji: „Słowiańszczyzna – Polska ¬– Rosja. Studia o literaturze i kulturze” (1999), „Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja” (2003) oraz  „Rosja dzisiejsza. Między przeszłością a teraźniejszością” (2007).