Podzieleni | niepodzieleni – sztuka w Niemczech 1945–2010

(geteilt | ungeteilt - Kunst in Deutschland 1945–2010)

Galerie Neue Meister, Albertinum, Drezno
Do 27 stycznia 2013

W sierpniu 2011 roku obchodzono 50. rocznicę wzniesienia muru berlińskiego, symbolu podziału dwu państw niemieckich. Swoistym przedłużeniem tych obchodów jest zorganizowana przez Galerie Neue Meister wystawa sztuki obu państw niemieckich z okresu od zakończenia II wojny światowej aż do czasów obecnych. Pokazywane dzieła pochodzą przede wszystkim z własnych zbiorów galerii. 

Ekspozycja rozpoczyna się od obrazów zainspirowanych widokiem zniszczonego centrum Drezna po bombardowaniach alianckich w lutym 1945 roku, ukazujących sytuację po Śmierci Drezna (Wilhelm Lachnit) i nowy początek. Z wystawianych w otwartej przestrzeni ekspozycyjnej dzieł wyłania się wyraźny podział. Podczas gdy w Niemczech zachodnich obok tendencji realistycznych głównym środkiem wyrazu była abstrakcja, we wschodniej części podzielonego kraju dominowały realistyczne metody przedstawiania rzeczywistości. Na przełomie lat 90. tradycje artystyczne podzielonych dawniej krajów zaczęły zbliżać się do siebie. Utraciły swój odrębny charakter zwłaszcza dzięki bezpośredniej styczności z międzynarodowymi tendencjami artystycznymi.