Podróżnicy

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
Do 21 sierpnia 2016 

Adela Babanova Powrót do Adriaportu, 2013, kadr wideo © Dzięki uprzejmości artystki i PRAGOPROJEKT, a.s. .

Wystawa opowiada o podróży w odniesieniu do historii i teraźniejszości regionu, w którym swoboda przemieszczania się była do niedawna luksusem dostępnym niewielu. Otwarcie na świat po rewolucji 1989 roku oraz włączenie w procesy globalizacyjne umożliwiły obywatelom byłego bloku wschodniego wyjazdy i wymianę międzynarodową na zupełnie nową skalę. Prace prezentowane na wystawie opowiadają tak o wyjazdach wakacyjnych, dalekich wyprawach, jak i migracjach. Koncentrują się na okresie od połowy XX wieku do dziś—od zamkniętych granic podzielonej, zimnowojennej Europy do napędzanego przez kapitalizm przyspieszenia pierwszych dekad XXI wieku – widzianym oczami współczesnych artystów pochodzących z regionu Europy środkowo-Wschodniej – często migrantów w pierwszym i drugim pokoleniu.

więcej >>