[ODWOŁANE] Socrealizm magiczny? – promocja nowego numeru kwartalnika „Herito”

Socrealizm magiczny – żart czy hipoteza? Czy po ponad pięćdziesięciu latach jesteśmy w stanie spojrzeć na socrealistyczne dziedzictwo bez emocji? Które realizacje przetrwały próbę czasu? 16 marca o godz. 18.00 zapraszamy do MCK na promocję najnowszego numeru „Herito”. W rozmowie udział wezmą prof. Jacek Purchla, redaktor naczelny kwartalnika oraz Anna Syska, badaczka i popularyzatorka architektury XX wieku. Dyskusję poprowadzi Łukasz Galusek.

 Fala pierwszych krytycznych przewartościowań socrealizmu pojawiła się już w okresie odwilży po śmierci Stalina, a pierwsze próby jego interpretacji miały miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Początek naszego wieku to okres wzmożenia badań i odejścia od postrzegania socrealizmu wyłącznie w kategoriach stylu i formy. Dlatego w tym numerze przyglądamy się wyłomom od socrealistycznej doktryny, pęknięciom w idei, ale też owocom dogmatów – podkreśla prof. Jacek Purchla we wstępie do nowego numeru.

W nowym „Herito” kreślimy subiektywny atlas socrealistycznej architektury w Europie Środkowej, przypominamy historię budowy słynnej Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, opowiadamy o ikonicznych realizacjach jednej z najbardziej zagadkowych postaci powojennej architektury – Bohdana Pniewskiego. Przyglądamy się także pierwszemu polskiemu budynkowi socrealistycznemu wpisanemu do rejestru zabytków, wędrujemy do krakowskiej Nowej Huty, ostrawskiej Poruby, Eisenhüttenstadt i Prievidzy, szukamy zapomnianych socrealistycznych pomników w krajach byłej Jugosławii. Ponadto bierzemy na warsztat sowiecki orientalizm oraz retorykę socjalistycznego optymizmu i razem z socrealistycznymi artystami kontemplujemy kosmos. Więcej informacji o numerze:

Jacek Purchla – profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Założyciel (1991) i dyrektor (do 2017) Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie; kierownik Instytutu Dziedzictwa Europejskiego MCK. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Od 2015 roku przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO; w latach 2016–2017 przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2018 wiceprezydent Europa Nostra.

Anna Syska – badaczka i popularyzatorka architektury, zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego, a zwłaszcza architekturą XX wieku. Jest autorką i redaktorką licznych artykułów i publikacji poświęconych architekturze przedwojennej i powojennej, między innymi: Styl gotycki wyklucza się. Międzywojenna architektura w województwie śląskim i Tak, pałac! Pałac Kultury Zagłębia 1958–2018 (ze Zdzisławą Górską‑Nieć).

Łukasz Galusek – architekt i wydawca, od 2018 r. zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Współautor publikacji: Jože Plečnik – architekt i wizjoner (2006), Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (2007), Rumunia. Przestrzeń, sztuka, kultura (2008), Pogranicze. O odradzaniu się kultury (2012), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (2014), Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (2017). Współkurator wystaw: Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (Galeria MCK, grudzień 2005 – styczeń 2006), Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf) (Galeria MCK, wrzesień – październik 2013), Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (Galeria MCK, lipiec – listopad 2017) i Architektura niepodległości w Europie Środkowej (Galeria MCK, listopad 2018 – luty 2019).