Od Cranacha do Picassa. Kolekcja Santander

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Do 6 czerwca 2013

Domenicos Theotocopoulos, El Greco, "Chrystus ukrzyżowany, z Toledo w tle", 1604–1614 © Muzeum Narodowe we Wrocławiu

We Wrocławiu gości znakomita kolekcja dzieł powstałych w kręgu hiszpańskiego dworu królewskiego. Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt eksponatów, głównie malarstwa. Wśród nich odnajdziemy dzieła zarówno dawnych mistrzów, jak i przedstawicieli dwudziestowiecznej awangardy. Warto wymienić między innymi Łukasza Cranacha Starszego, El Greca, Francisca Zurbarána, Pabla Picassa czy Joana Miró.