O istocie dziedzictwa europejskiego - spotkanie

Spotkanie z dr. Krzysztofem Kowalskim
na kanwie jego książki O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania
15 stycznia, godz. 18.00

Międzynarodowe Centrum Kultury

Zapraszamy na spotkanie z autorem pierwszego na polskim rynku księgarskim systematycznego wykładu o istocie dziedzictwa. Wpisuje się w nową dziedzinę nauki, jaką jest heritologia, inaczej określana jako studia nad dziedzictwem.
Wielowątkowa refleksja nad dziedzictwem, pojęciem, które na początku naszego wieku pojawia się w analitycznym języku nauki i w społecznym przeżywaniu, konstruowaniu oraz interpretowaniu przeszłości. Autor omawia ewolucję tego pojęcia, pisze o źródłach jego siły i dynamiki, tkwiących w relacjach łączących dziedzictwo z dobrami kultury, zabytkiem i tradycją, z pamięcią jednostkową i pamięcią zbiorową, z lieux de mémoire i historią. Rozważania uwzględniają polityczny kontekst, w którym funkcjonuje dziedzictwo, oraz rolę, jaką odgrywa w definiowaniu symbolicznych podstaw współczesnej Europy.

Książka jest trzecią pozycją w serii Heritologia pod redakcją prof. Jacka Purchli.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny