Nowa Huta 1949+

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Oddział Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16

11 lipca - 26 sierpnia 2012 r.

Kuratorzy wystawy: 
Maria Lempart
Paweł Jagło

Wystawa Nowa Huta 1949+ to dzieje Nowej Huty podane w pigułce. Opowieść o burzliwych dziejach tej części Krakowa rozpoczyna przedstawienie miejsca akcji w roku 1949, zanim decyzją władz państwowych podkrakowskie wsie połączono w jeden organizm nazwany Nową Hutą. Dalej narracja koncentruje się na nowohuckim kombinacie, od którego dzielnica wzięła swoją nazwę, opisuje powstawanie „miasta idealnego”, z jego architekturą i unikatową urbanistyką, rolę Kościoła w socjalistycznym mieście. Następnie opowieść snuje się wokół najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Hucie, takich jak obrona krzyża nowohuckiego, postawienie pomnika Włodzimierza Iljicza Lenina w Alei Róż oraz powstanie i działalność opozycyjnych organizacji nowohuckich aż do roku 1989. Istotną częścią wystawy będzie także codzienność nowohucian, bo to oni są prawdziwymi twórcami historii Nowej Huty. Na koniec jeszcze krótka rozprawa z nowohuckimi mitami i podstawowy kurs dziejów Nowej Huty możemy uznać za zaliczony. Kursy rozszerzone można kontynuować na wystawach czasowych organizowanych przez Muzeum.
Na wystawie zaprezentowane zostaną przede wszystkim fotografie, dokumenty i plany, a także eksponaty ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz prezentacje multimedialne i filmy dokumentalne, które pokazywane były podczas wystaw czasowych w oddziale Dzieje Nowej Huty. Całość wystawy jest tłumaczona na język angielski, aby turyści zagraniczni, coraz liczniej przybywający do Nowej Huty, również mieli możliwość zapoznania się z jej interesującą historią.
Wystawa Nowa Huta 1949+ będzie się pojawiać w oddziale na os. Słonecznym 16 dwa razy do roku: zimą i latem, pomiędzy tradycyjnie prezentowanymi wystawami czasowymi.