Notatki z podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna w Europie Wschodniej 1968–1994

ms2, Łódź
Do 15 stycznia 2017

Ziemia Mindel Würm, CH3 NH CH 2, Gdańsk, 1990 © Dzięki uprzejmości Marka Rogulskiego i Piotra Wyrzykowskiego

Wystawa bada bliskie i często zmienne związki między artystami wizualnymi i muzykami w komunistycznej Europie Wschodniej. Po 1968 roku w Europie Wschodniej pojawiła się tętniąca życiem kultura alternatywna związana ze sztukami wizualnymi, muzyką rockową i eksperymentalną oraz literaturą. Artyści wchodzili wówczas w nieoczywiste sojusze, częstokroć zacierając granice pomiędzy odrębnymi dziedzinami twórczości. Wystawa prezentuje ten fenomen jako zjawisko mimo swej różnorodności i rozpiętości geograficznej posiadające swoisty wschodnioeuropejski charakter. Skupiając się na kulturze młodzieżowej i kontrkulturowych formach ekspresji, ekspozycja zestawia muzyczne i artystyczne przedsięwzięcia, które nie miały dotychczas szansy zostać pokazane wspólnie.

more>>