Nie bójcie się modernizmu! W dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Szkoły Sztuk i Rzemiosł

Wystawa organizowana przez Słowackie Centrum Designu / Słowackie Muzeum Designu jest dedykowana fenomenowi Szkoły Sztuk i Rzemiosł w Bratysławie (1928–1939).

Wraz z tą wystawą Słowackie Muzeum Designu prezentuje kilka lat swoich badań, podążając za wynikami pracy historyk sztuki Ivy Mojžišovej. Szkoła Sztuk i Rzemiosł w Bratysławie należy do kluczowych instytucji współczesnej historii Słowacji. Jej znaczenie wykracza poza tereny lokalne, jako że w tamtym czasie należała ona do najnowocześniejszych szkół w Europie: porównywano ją do niemieckiego Bauhausu. Wystawa oryginałów, replik, dokumentów z epoki oraz ich interpretacji prezentuje poszczególne wydziały szkoły i jej pedagogów (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke i inni), w kontekście czasów Pierwszej Republiki i modernizmu bratysławskiego.

Wystawa będzie prezentowana w Słowackim Muzeum Narodowym do 29 września 2019. 

Więcej informacji: https://www.snm.sk