NEW EASTERN EUROPE- BIAŁORUŚ ZDEMASKOWANA

Numer 1(X)/2014
Białoruś, bezpośredni sąsiad Polski, na Zachodzie niejednokrotnie nazywana „ostatnią dyktaturą Europy” jest również często postrzegana jako „serce Europy”.  Bez wątpienia, jednak, Białoruś to państwo, które stało się ofiarą wielu interpretacyjnych uproszczeń i stereotypów. Z tego powodu temat białoruski jest tematem przewodnim najnowszego numeru kwartalnika „New Eastern Europe”.

Autorzy tekstów nie ograniczają się do analiz politycznych dyktatury Aleksandra Łukaszenki. Choć nie pomniejszają jej znaczenia dla obecnej sytuacji Białorusinów, to jednak przedstawiają ja z wielu perspektyw: tożsamości i  języka białoruskiego (Alyaksandr Milinkevich, JędrzejCzerep, Dzmitry Hurniewicz) gospodarki (Anna Maria Dyner i Andrzej Poczobut), oraz stosunków z Unią Europejską i najbliższymi sąsiadami, w tym przede wszystkim Rosją (Andrei Liakhovich).

Ponadto w numerze m.in.:
Teksty poświęcone problematyce Ukrainy
Tekst Dominika P. Jankowskiego i Pawła Świeżaka o Europie Wschodniej jako „niechcianym dziecku” Uniii Europejskiej
Artykuł Adama Balcera o roli Chin i zagrożeniach, jakie kraj ten stwarza dla rosyjskiej wizji Unii Euroazjatyckiej
Wywiad z Ayderem Muzhdabayevem, zastępcą redaktora naczelnego gazety „Moskovsky Komsomolets” i Tarasem Voznyakem
Raport na temat handlu ludźmi w Rumunii
Historyczna dyskusja na temat polityki międzywojennej Polski w nowo odzyskanej Galicji Wschodniej
Profil rosyjskiego miasta Perm, o którego muzeum pisaliśmy w 3 numerze "Herito", artykuł online można przeczytać >>tu.