Muzeum Widzialne

Przegląd identyfikacji wizualnych muzeów i działań muzealnych
Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Jednym z ważniejszych narzędzi budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych każdej instytucji jest dobrze opracowana i wdrażana identyfikacja wizualna. Stanowi ona istotne narzędzie budowania tożsamości, kreowania marki czy informowania o misji i ofercie adresowanej do potencjalnych odbiorców. W przypadku muzeów od niedawna możemy obserwować wzrost znaczenia przyznawanego systemom identyfikacji wizualnej, dbanie o jakość druków informacyjnych czy atrakcyjność stron internetowych. 

Muzeum dbające o atrakcyjność i spójność wizerunkową, oddającą charakter instytucji, a przy tym uwzględniającą współczesną estetykę, ma większą szansę na sukces, popularyzowanie zbiorów, przebicia się przez coraz bogatszą ofertę wydarzeń kulturalnych i innych form spędzania wolnego czasu. Zrozumienie dla tej zależności charakteryzuje dobrze zarządzane muzea, świadome tego, że ich rolą jako instytucji kultury powinno również być kształtowanie potrzeb estetycznych publiczności.

Przegląd Muzeum Widzialne został zainaugurowany przez NIMOZ. Zaproszono do niego wszystkie muzea, bez względu na ich profil działania czy formę organizacyjną, jak i grafików projektujących dla muzeów. Prezentacja ma za zadanie pokazać, w jakim punkcie się znajdujemy, jak muzea wykorzystują język graficzny do budowania swojego wizerunku, jaki poziom estetyczny ten język prezentuje.

Wyodrębniono cztery kategorie:
identyfikacja muzeum – obejmuje wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty akcydensów, w tym druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych;
identyfikacja wystaw czasowych – obejmuje opracowany przez muzeum na potrzeby wystawy czasowej system informacji wizualnej: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej, grafikę aplikacji mobilnych towarzyszących wystawom czasowym;
wydawnictwa książkowe lub multimedialne – kategoria ta obejmuje projekty graficzne wydawnictw muzealnych. Nie obejmuje ona jednak pojedynczych wydawnictw, lecz przegląd kilku wydawnictw lub serię wydawniczą, gdyż jedynie w ten sposób można ocenić strategię muzeum w tym zakresie;
grafika strony internetowej – obejmuje projekty graficzne stron internetowych, ich walory estetyczne, odwzorowanie charakteru danej instytucji, wartości funkcjonalne, przejrzystość.
Pierwsza edycja Przeglądu zakończyła się spotkaniem podczas Targów Wiedzy Graficznej 27 października br., na którym wręczono nagrody i wyróżnienia. Więcej szczegółów tutaj.

Kolejna edycja odbędzie się w roku 2015

Informacja nadesłana przez organizatora