„Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Raport z badań” - teraz także po angielsku

Fundacja Ari Ari opublikowała angielskie tłumaczenie opracowania „Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Raport z badań”

Głównym celem badań było rozpoznanie i zrozumienie współczesnych praktyk kulturowych, związanych ze zwiększoną popularnością tworzenia prywatnych muzeów w Polsce. Zespół badawczy Fundacji Ari Ari dążył do zdokumentowania tego zjawiska w trzech zasadniczych obszarach:

- diagnozy procesu tworzenia, organizowania i funkcjonowania prywatnych muzeów
- charakterystyki prywatnej działalności muzealniczej 
- analizy recepcji prywatnych muzeów w lokalnych i ponadlokalnych środowiskach w kontekście społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym

Raport dotyczy osób prowadzących własne muzea, najczęściej jednoosobowo i pomimo niesprzyjających okoliczności prawnych, ekonomicznych i społecznych, tworzą prywatne miniinstytucje kultury, które przekraczają schematy i przyzwyczajenia związane z działalnością „klasycznego” muzeum.

„W 2012 roku umówiliśmy się z kilkudziesięcioma osobami na rozmowy o rzeczach, ich zbieraniu i przedstawianiu innym ludziom. Szybko zorientowaliśmy się, że były to rozmowy częściej o emocjach, działaniach, wspomnieniach, poszukiwaniach, wątpliwościach i przekonaniach. Niektóre z rozmów były powierzchowne, zdawkowe, ostrożne, a część przeciwnie, szczegółowo przekazywane spostrzeżenia, przemyślenia i opisy kolejnych etapów życia rozmówców. Tym, co najbardziej zaintrygowało w prywatnych muzeach, była płynna granica między sferą prywatną, a publiczną. Widoczna wyraźnie w wielu miejscach strefa przejściowa, kulturowy bufor, w jakim znajdują się kolekcje – już nie wyłącznie prywatne, a przestrzeń dla ich przedstawienia - nie w pełni publiczna. Podstawowym założeniem badawczym było spojrzenie na działalność zbieraczy i kolekcjonerów, tworzących prywatne muzea, w których upubliczniają swoje zbiory. Prywatne muzea pozostają przestrzenią, w której dochodzi do styku i zmieszania tego co prywatne i co publiczne. Często słabo, albo nieznacznie oddzielone, są formą pogranicza, zmieszania, hybrydalnego, płynnego tworzenia relacji między ludźmi. Do wywołania, sprowokowania tego kontaktu służą przedmioty (najczęściej), zbierane, wystawione i prezentowane według ścisłych reguł, które próbowaliśmy rozpoznać.” (fragm. „Muzea prywatne, kolekcje loklane. Raport z badań”)


>>Pełny tekst raportu w wersji angielskiej 

Więcej informacji na stronie: www.muzeaprywatne.blogspot.com

Raport powstał dzięki dofinansowaniu w programie „Obserwatorium Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat medialny nad raportem objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzealnictwo.com i Kwartalnik Herito.