Modernizm sowiecki 1955–1991. Historie nieznane

(Sowjetmoderne 1955–1991. Unbekannte Geschichten)

Architekturzentrum Wien, Wiedeń
8 listopada 2012 – 25 lutego 2013

Ministerstwo Transportu Drogowego (1974), Tibilisi, Gruzja © Simona Rota, Architekturzentrum Wien

Wystawa jest pierwszą próbą zinwentaryzowania i pokazania w szerszym kontekście powojennej architektury modernistycznej czternastu byłych republik radzieckich. Kuratorzy celowo pominęli Rosję, skupiając się na specyfice poszczególnych regionów. Ekspozycja jest ważna nie tylko ze względu na prezentację mało znanego w Europie nurtu architektonicznego, ale również dlatego, że wiele budynków powstałych w tym okresie niszczeje, a jako świadectwo niechcianej władzy radzieckiej nie może liczyć na opiekę konserwatorską lokalnych rządów.