Mitologiczne mezalianse Maxa Pirnera (Mytologické mesaliance Maxe Pirnera)

Gabinet Grafiki zaprezentuje cykl pasteli wy konanych przez jednego z najbardziej oryginalnych artystów działających na czeskich ziemiach w ostatnich dekadach XIX wieku. W Mitologicznych mezaliansach Pirner łączy najróżniejsze wpływy – wrażliwość i erotyzm Mánesa, bajkowy romantyzm Moritza von Schwinda i dekoratywizm Hansa Makarta. Pojedyncze obrazy ilustrują emocjonalne połączenia różnych fantastycznych i mitologicznych postaci, a ich ekspresja oscyluje gdzieś pomiędzy naturalizmem a dekadencją. 

Dziełom z tego dwunastoczęściowego cyklu towarzyszy zróżnicowany materiał porównawczy, składający się nie tylko z innych rysunków Pirnera, ale również z prac na pokrewne tematy jego poprzedników oraz artystów tworzących w tym samym czasie, takich jak Josef Mánes, Beneš Knüpfer czy Max Švabinský.

Galeria Narodowa, Praga

Do 3 grudnia 2017

www.ngprague.cz