Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Litewska opowieść

16 października 2015 – 31 stycznia 2016
Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury
Kraków


Wystawa jednego z najważniejszych twórców litewskich, którego dorobek jest zestawiany z artystami tej miary, co Wassily Kandinsky, Arnold Böcklin, Edvard Munch czy Odilon Redon. Wśród polskiej publiczności twórczość Čiurlionisa jest jednak mało znana, co dziwi tym bardziej, że związki artysty z polskim środowiskiem twórczym przełomu XIX i XX wieku były niezwykle silne. W Krakowie zobaczymy blisko 100 prac – obrazów, grafik, rysunków, a także szkicowniki artysty.

Wystawa w Galerii MCK przybliży sylwetkę tego niezwykłego artysty-wizjonera, w którego twórczości można odnaleźć zarówno elementy symbolizmu, ekspresjonizmu, jak i początki poszukiwań abstrakcyjnych. Čiurlionis był artystą niezwykle wszechstronnym – komponował muzykę, uprawiał malarstwo i grafikę, pisał poezje. Muzyczne doświadczenia próbował również wyrażać za pomocą języka plastycznego – muzyka była często obecna w jego pracach malarskich i graficznych. Malarskie fantazje Čiurlionisa łączy niezwykła atmosfera i nastrojowość. To swoiste pejzaże wyobraźni, świat z pogranicza snu i magii, duchowych przeżyć i mistycznego doświadczenia. W jego twórczości można się również doszukać inspiracji rodzimą kulturą litewską.
Wystawa Čiurlionisa będzie nie tylko okazją do przybliżenia artystycznego dorobku przedwcześnie zmarłego twórcy, ale równocześnie odsyłać będzie do kwestii fenomenu pogranicza, przenikania się kultur, narodowej tożsamości i złożonych relacji polsko-litewskich.
Ekspozycja jest przygotowana we współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa w Kownie.
Prezentacja w ramach projektu Litwa w Krakowie. Sezon kultury 2015
więcej >>