Miasto-sztuka

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona sztuce w kontekście miejskim.
13 – 15 marca 2015 
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 

Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM w Poznaniu we współpracy z CK Zamek.
Konferencja ma na celu otwarcie dyskusji na temat relacji zachodzących pomiędzy miastem i sztuką, ich wzajemnych powiązań oraz oddziaływań. Pomysł na realizację wydarzenia zrodził się z potrzeby zwrócenia uwagi na problem marginalizowania sztuki w obrębie przestrzeni miejskiej, w której funkcjonujemy na co dzień. Organizatorzy konferencji chcą zachęcić uczestników do spojrzenia na sztukę jako czynnik miastotwórczy oraz miasto-zmienny, a także do zbadania w jaki sposób samo miasto oddziałuje na zmiany zachodzące w sztuce. Miasto jest tutaj traktowane zarówno jako przedmiot sztuki jak i jej kontekst, przyczyna sprawcza oraz pole do działania.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 26 stycznia 2015 roku.
Wypełnione formularze należy przesłać na adres:
miasto.sztuka@gmail.com.

Więcej informacji na stronach:
www.facebook.com/miasto-sztuka
oraz www.miastosztuka.wordpress.com