Lata sześćdziesiąte w Chorwacji – mit i rzeczywistość (Šezdesete u Hrvatskoj – Mit i stvarnost)

Główna wystawa Muzeum Sztuki i Rzemiosła w 2018 roku to przegląd jednego z kluczowych okresów w chorwackiej historii współczesnej: od 1958 do 1971 roku. Jako ówczesna część Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii Chorwacja cieszyła się wyjątkowym okresem ekonomicznej prosperity. Ludzie konsumowali coraz więcej, dając tym samym zatrudnienie projektantom, marketingowcom, menedżerom i stylistom. Pęknięcia w komunistycznej dyscyplinie pozwoliły na większe zróżnicowanie polityczne i liberalizację cenzury, podczas gdy względna wolność kulturowa dała szansę awangardowym artystom na odkrywanie nowych dróg.

Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Zagrzebiu

Do 30 września 2018

www.muo.hr