Ku nowej filozofii dziedzictwa

Zamek Królewski w Warszawie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zapraszają w poniedziałek, 25 marca, o godz. 18.00 na spotkanie zatytułowane KU NOWEJ FILOZOFII DZIEDZICTWA, które odbędzie się w Sali Koncertowej Zamku.
Pretekstem do dyskusji jest wydany przez MCK zbiór esejów i artykułów autorstwa prof. Andrzeja Tomaszewskiego. W spotkaniu wezmą udział: dr Ewa Święcka (autorka wyboru i opracowania tekstów zawartych w opublikowanym tomie), prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie) oraz prof. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie).

Prof. Andrzej Tomaszewski (1934–2010) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie osobistości w dziedzinie ochrony i konserwacji polskich zabytków przełomu XX i XXI wieku. Od 1988 do 1992 roku - dyrektor generalny Międzynarodowego Centrum Badań dla Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury ICCROM w Rzymie; w latach 1995–1999 - Generalny Konserwator Zabytków Rzeczypospolitej Polskiej.
Starania prof. A. Tomaszewskiego, jako Generalnego Konserwatora Zabytków, doprowadziły do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO m.in. tak znaczących obiektów dziedzictwa kulturowego, jak Zamek w Malborku, zespół staromiejski Torunia, Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze na Śląsku, Hala Stulecia we Wrocławiu.
Prof. A. Tomaszewski był też przedstawicielem Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO, w Komitecie Dziedzictwa Kultury Rady Europy oraz prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. W dorobku Profesora znajduje się ponad 150 publikacji (w tym ponad 50 za granicą) z dziedziny historii architektury i archeologii średniowiecznej, historii kultury XIX wieku, metodologii badań zabytków architektury, kształcenia konserwatorów, międzynarodowej strategii ochrony dóbr kult oraz problemów teoretycznych ochrony i konserwacji dziedzictwa kultury.
Od 1991 roku prof. Andrzej Tomaszewski był bliskim współpracownikiem Międzynarodowego Centrum Kultury, wieloletnim członkiem Rady Programowej MCK, a od 2001 roku - wykładowcą Akademii Dziedzictwa.

Andrzej Tomaszewski
"Ku nowej filozofii dziedzictwa"
wersja polska, 376 s., format: 17x22 cm, oprawa twarda
Książka, gromadząca artykuły i eseje Profesora Andrzeja Tomaszewskiego inicjuje nową serię wydawniczą MCK poświęconą poszukiwaniom nowej filozofii dziedzictwa. Zbiór przybliża Postać Autora, dając wyobrażenie o rozległych zainteresowaniach naukowych Profesora i jego szerokich kontaktach międzynarodowych na polu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zawiera m. in. artykuły dotyczące metodologii badań archeologiczno-architektonicznych dawnej architektury, referaty wygłoszone na sesjach Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji Zabytków ICOMOS oraz teksty dotyczące ochrony i konserwacji zabytków w Polsce.
Publikacja jest dostępna w księgarni internetowej MCK