Konferencja „Regiony pamięci. Europa Wschodnia w perspektywie porównawczej”

26-28 listopada 2012 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie badaczy w ramach projektu "Genealogie pamięci". Celem konferencji jest porównanie różnych sposobów upamiętniania, rozliczania i zapominania o zbiorowej przemocy w społeczeństwach, które w XX wieku doświadczyły systemów totalitarnych.  
Jest nam miło poinformować, że "Herito" objęło wydarzenie patronatem medialnym.


Inspiracją do postawienia pytania o regionalną specyfikę procesów pamięci była wizja Europy Wschodniej zaprezentowana w ostatniej książce Tymothy’ego Snydera "Skrwawione ziemie". Region ten – dotknięty w XX wieku doświadczeniami masowych mordów, pracy przymusowej, gwałtów, głodu, czystek etnicznych, wypędzeń i odwetu – w koncepcji „skrwawionych ziem” pokazany jest jako historycznie unikalny ekosystem przemocy. Konferencja będzie próbą porównania procesów pamięci w tym regionie z zachodzącymi w Europie Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce czy Ameryce Łacińskiej oraz zbadać czy i jak masowa przemoc obecna jest w regionalnej pamięci i zapominaniu.

Porównawcze spojrzenie na region środkowoeuropejski umożliwią wykłady ekspertów zajmujących się pamięcią społeczną poza Europą – wśród kluczowych mówców konferencji są: 

  1. Pamięć w historycznej przestrzeni przemocy (rola ideologii, pamięć w reżimach autorytarnych, znaczenie przemian demokratycznych),
  2. Przestrzenne ramy pamięci (znaczenie wysiedleń, regiony jako przedmiot pamięci, miasta jako nośnik pamięci)
  3. Znaczenie pamięci w kształtowaniu przyszłości (pamięć w sztuce i sferze publicznej oraz w edukacji, rola oral history).

Więcej informacji na stronie projektu: www.genealogies.enrs.eu