Konferencja „Patrimonium, kultura, gościnność. Klasztory benedyktyńskie jako miejsce spotkania”

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Uniwersytet Matej Bel i Bańska Bystrzyca serdecznie zapraszają na konferencję „Patrimonium, kultura, gościnność. Klasztory benedyktyńskie jako miejsce spotkania” organizowaną w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rolę klasztorów benedyktyńskich w budowaniu tożsamości społeczeństwa europejskiego dawniej i dziś. Przyjrzymy się różnym aspektom gościnności benedyktyńskiej, w jaki sposób klasztory oddziaływały na otoczenie i z jakich powodów je odwiedzano.