Klimt. Zbiory Muzeum Miasta Wiednia

Klimt. Zbiory Muzeum Miasta Wiednia
(Klimt. Die Sammlung des Wien Museums)

Wien Museum, Wiedeń


Do 16 września 2012

Fragment ekspozycji © Hertha Hurnaus, Wien Museum

Zbiory dzieł Klimta w Muzeum Miasta Wiednia to największa i najbardziej zróżnicowana tego typu kolekcja na świecie. Obejmuje wszystkie okresy twórczości artysty, od czasów studenckich i pierwszych poważniejszych zleceń w latach osiemdziesiątych XIX wieku, aż po 1918 rok, niedługo przed śmiercią artysty. Muzeum jest między innymi w posiadaniu dwóch absolutnych arcydzieł – obrazu Pallas Atena i portretu Emilie Flöge. W skład kolekcji wchodzi przede wszystkim 400 rysunków, ale także takie rarytasy jak skandalizujący plakat reklamujący pierwszą wystawę Secesji, fartuch roboczy Klimta, cenne ryciny, rzadkie odbitki portretów, maska pośmiertna artysty i rysunek Egona Schielego ukazujący Klimta na łożu śmierci.