Katarzyna Jagodzińska, „Czas muzeów w Europie Środkowej”

W Europie Środkowej, podobnie jak na całym świecie, widać renesans zainteresowania muzeami, zarówno ze strony badaczy jak i publiczności. 25 lat po okresie transformacji ustrojowej regionu można określić mianem czasu muzeów. Czechy, Słowacja, Polska i Węgry stały się placem budowy muzealnych gmachów, które wypełniła sztuka współczesna.
"Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014)"
Katarzyna Jagodzińska
Data wydania: 2014
Format: 25 x 17,5 cm
Oprawa: miękka
Objętość: 600

Najnowsza książka wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury stanowi pierwsze całościowe spojrzenie na krajobraz współczesnych muzeów i centrów sztuki w Europie Środkowej. Autorka omawia muzealny boom po roku 1989, sytuując go w kontekście historii muzeów w regionie, społecznych interesów, oczekiwań i wielkich muzealnych dyskusji. Muzea jako ikony, architektoniczne dzieła sztuki, które będą przyciągać turystów, a wśród mieszkańców miast budować poczucie dumy, to wyznacznik polskiej pogoni za muzeami. Konkursy architektoniczne i społeczne dyskusje na temat budowy muzeów zdominowało tu myślenie w kategoriach budynku-symbolu, który, niczym Muzeum Guggenheima w Bilbao, „wprowadzi” dane miasto na mapę świata – tłumaczy Katarzyna Jagodzińska, która zagadnieniu muzealnych ikon poświęciła obszerny rozdział swojej książki. Innym gorącym tematem jest wykorzystanie postindustrialnej architektury na potrzeby sztuki współczesnej, a także muzealne dzielnice, prywatne muzea oraz zagadnienie mecenatu w kontekście instytucji sztuki.

Autorka śledzi zachodnie inspiracje i wzory widoczne w środkowoeuropejskich budynkach muzealnych i wystawienniczych, przywołuje lokalne dyskusje poświęcone tworzonym nowym muzeom, analizuje spory dotyczące ich lokalizacji i konkursów architektonicznych, komentuje zmieniające się wizje narodowych muzeów sztuki, omawia kwestie prywatnego i publicznego mecenatu. Podejmując temat nowych muzeów nie chciałam ograniczać się do Polski, chociaż istotnie to właśnie tutaj powstało najwięcej instytucji, a kolejne są planowane – wyjaśnia. Spojrzenie na cały region wydało mi się dużo ciekawsze, pozwoliło uchwycić trendy obecne ponad granicami, środkowoeuropejską specyfikę, chociaż widoczne są też różnice w zainteresowaniu poszczególnych państw infrastrukturą dla współczesnej sztuki.
Książkę zamyka atlas muzeów i centrów sztuki, składający się z obszernych tekstów na temat 28 instytucji oraz materiał ilustracyjny.

W promocyjnej cenie publikację można kupić w księgarni internetowej MCK >>