Julian Antonisz. Technika jest dla mnie rodzajem sztuki

Muzeum Narodowe w Krakowie
Do 16 czerwca 2013

Julian Antonisz, fragment oryginalnej taśmy non-camerowej, "Polska kronika non camerowa nr 4", 1982 © własność Danuta, Malwina, Sabina Antoniszczak

Po Janie Švankmajerze, czeskim artyście filmowcu, o którego wystawie informowaliśmy w poprzednim numerze „Herito”, czas na zapoznanie się z dorobkiem wybitnego twórcy polskiej animacji. Julian Józef Antoniszczak (Antonisz) był współzałożycielem Studia Filmów Animowanych w Krakowie, reżyserem eksperymentalnych animacji, konstruktorem, muzykiem i wynalazcą. Wypracował autorską technikę non-camerową. Jak sama nazwa wskazuje, tworzył filmy bez użycia kamery, za pomocą samodzielnie skonstruowanych urządzeń. Na wystawie będziemy mieli okazję nie tylko zapoznać się z dorobkiem filmowym Antonisza, ale również poznać tajniki jego warsztatu i swoistego laboratorium, w którym – jak sam mówił – technika stawała się rodzajem sztuki.