Josef Šíma: Droga do Le Grand Jeu (Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře)

Upadek Monarchii Habsburskiej i powstanie niepodległej Czechosłowacji odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się międzynarodowych kontaktów czeskiej awangardy. Jakkolwiek większość europejskich środowisk międzywojennej awangardy miała niewielki kontakt z czeskimi artystami, to akurat komunikacja między awangardą czeską a francuską była dość rozwinięta. W dużej mierze była to zasługa Josefa Šímy. Wystawa bada jego dzieła z wczesnych lat trzydziestych XX wieku. Za pomocą unikatowych dzieł i dokumentów projekt ten prezentuje wpływy Šímy w paryskiej grupie Le Grand Jeu, czyli jeden z najważniejszych aspektów obecności czeskiej sztuki awangardowej za granicą.

Galeria Morawska w Brnie

Do 24 lutego 2019

www.moravska‑galerie.cz