Jaromír Funke. Między konstrukcją a emocjami

(Jaromír Funke Mezi konstrukcí a emocí)
Moravská galerie
Brno
Od 18 października 2013 do 19 stycznia 2014

Jaromír Funke, Po karnawale, 1926, fotografia na papierze © z archiwum artysty / the artist’s archive

Jaromír Funke jest jednym z pionierów nowoczesnej fotografii. Bardzo wcześnie obrał drogę ku abstrakcjonizmowi – już od lat dwudziestych XX wieku prowadził eksperymenty fotograficzne, w których można odnaleźć elementy surrealistyczne, kubistyczne czy konstruktywistyczne. W latach trzydziestych, inspirując się André Bretonem, stworzył nurt fotografii emocjonalnej. W okresie międzywojennym wykładał także w szkołach artystycznych w Bratysławie i Pradze. Zamiarem organizatorów wystawy jest ukazanie twórczości Funkego na tle awangardy zarówno europejskiej, jak i rodzimej, dla której stał się on pionierem nowego widzenia w fotografii.