Jan Švankmajer. Możliwości dialogu. Film jako sztuka bez granic

(Jan Švankmajer / Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou)

Galerie hlavního města Prahy, Praga
Do 3 lutego 2013

Jan Švankmajer, "Falešná želva" (Niby żółw), 2002 © Galerie hlavniho města Prahy

Retrospektywna, autorska wystawa jednego z najwybitniejszych czeskich reżyserów. Švankmajer jest znany przede wszystkim z twórczości filmowej, jako artysta wypowiada się jednak od początku w tym samym stopniu także w innych niż film gatunkach sztuki wizualnej. Jego surrealistyczne wizje objawiają się w rysunkach i innych dziełach tworzonych w technikach graficznych, takich jak kolaż lub frottage. Wystawa zaprezentuje zarówno instalacje wykorzystane w filmach, jak i dzieła powstałe w pewnym sensie obok twórczości filmowej, inspirowane jednak tymi samymi przemyśleniami.