Jak dziś mówić i pisać o dziedzictwie?

piątek, 10 grudnia 2010, godz. 12.00
Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie

Międzynarodowe Centrum Kultury i Zamek Królewski w Warszawie zapraszają na dyskusję zatytułowaną "Jak dziś mówić i pisać o dziedzictwie?". Wezmą w niej udział:

prof. Maria Poprzęcka, prof. Andrzej Rottermund oraz prof. Jacek Purchla

rozmowę poprowadzi red. Hanna Maria Giza.

Spotkanie jest zainspirowane wydaniem pierwszego numeru kwartalnika HERITO zatytułowanego "Symbole i kalki".

Dziedzictwo jako obszar wiedzy i praktyki wyłoniło się z dyscyplin takich jak historia, historia sztuki. Tym co je od nich wyraźnie odróżnia to fakt, że jest domeną nie przeszłości, ale teraźniejszości i przyszłości. — Ale tak naprawdę, czym jest dziedzictwo? I czyją jest domeną?
Tak się składa, że zaproszeni do rozmowy goście sami reprezentują wspomnianą ewolucję – są naukowcami w dziedzinach historii sztuki, muzeologii, ale poświęcają się także refleksji nad dziedzictwem i jego miejscem w szeroko rozumianej kulturze.
Jeżeli dziedzictwo jest częścią teraźniejszości to zapewne podlega wszystkim właściwym jej tendencjom, obecnym w niej oddziaływaniom i presjom. Globalizacja, komercjalizacja, instrumentalizacja, banalizacja… last but not least polityka. — Do czego nam jest dziedzictwo potrzebne, jak go „używamy”?
Dziedzictwo to my — w tym także sensie, że jest fundamentem tożsamości. Czy naszą tożsamość determinuje to, co dziedziczymy, czy może określamy się poprzez to co sami z przeszłości obierzemy jako spuścizna, z którą się identyfikujemy. — Czy dziedzictwo to kategoria obiektywna czy subiektywna?
Dziedzictwo to zasób, potencjał i kapitał. Gdzie jest granica pomiędzy ochroną a kreacją? Jaka jest proporcja między obowiązkiem, powinnością wobec dziedzictwa, a profitami, jakie można z niego czerpać?
Czy dziedzictwo może być nowoczesne, medialne? Jak je pokazywać, jak o nim mówić?
Jak szeroko powinna sięgać debata na temat dziedzictwa – czy to dyskurs specjalistów, czy obszar dla promocji, edukacji, upowszechniania postaw i wiedzy?