Humanistyka w dobie rewolucji cyfrowej

Kongres Kraków
11 października,  sesja Open Access i Cyfrowa Humanistyka
10 października, warsztaty Otwartość w publicznych instytucjach kultury

Kongres Kraków to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Na program główny składają się liczne spotkania z krytykami, designerami czy kuratorami, przede wszystkim jednak czterodniowy Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki oraz sesja Open Access i Cyfrowa Humanistyka.

Japońskie lalki i Piękne Madonny, śląski barok czy afrykańska fotografia? Rozpoczynająca się 10 października na Wawelu konferencja pod patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kompleksowy przegląd badań najwybitniejszych młodych historyków sztuki.

Open Access i Cyfrowa Humanistyka (11.10) oraz warsztaty Otwartość w publicznych instytucjach kultury (10.10) skierowane są głównie do przedstawicieli jednostek akademickich oraz instytucji kultury zainteresowanych budową strategii otwartego dostępu, digitalizacją i udostępnianiem dóbr kultury. Sesja i warsztaty współorganizowane są z Ruchem Społecznym Obywatele Nauki.

Wśród wydarzeń towarzyszących organizowanych we współpracy z krakowskimi instytucjami kultury tegorocznej jesieni znalazły się wystawy znanych artystów takich jak: Erwin Wurm, Marta Deskur, Tara (von Neudorf). Odbędą się wykłady Pani Minister prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej, profesora Piotra Skubiszewskiego, prof. Józefa Robakowskiego czy spotkania z wiceprezesem AICA International dr hab. Andrzejem Szczerskim i prof. dr hab. Wojciechem Bałusem.

Open Access i Cyfrowa Humanistyka
Centrum Wystawowo-Konferencyjne na Wawelu, Wawel 9
11 października 2013, godz. 15:30
Program sesji 

Harmonogram:

moderator: dr Aneta Pieniądz (Instytut Historii UW, Obywatele Nauki)
Powitanie, prezentacja uczestników i cel debaty

Piotr Gęsik (WorldIT / AreoHive)
Osobista Wycieczka – rozwiązania mobilne w promocji kultury i nauki

Kamil Węglarz (SimpleAV / Epson)
Zaawansowane systemy audiowizualne w edukacji

dr Paweł Szczęsny (Instytut Biochemii i Biotechnologii PAN, Obywatele Nauki)
Mity Open Access

dr Anna Nacher (Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Obywatele Nauki)
Humanistyka cyfrowa jako przedsięwzięcie krytyczne

Dyskusja

Przerwa

Jan Piotr Cieślak (Uniwersytet Jagielloński)
Skrzynka z narzędziami. Repozytoria a skuteczna e-dydaktyka

Anna Książczak (Redaktor Biblioteki UW)
Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego po roku działalności. Szanse i zagrożenia wynikające z publikacji doktoratów w otwartym dostępie

Dominik Purchała (Instytut Historii UW)
Digitalizacja kolekcji starodruków IH UW jako przykład wdrażania idei OA.
Repozytoria dziedzinowe. Sposób na wymianę idei i sprawną komunikację naukową

Marcin Zaród (Instytut Socjologii UW, Obywatele Nauki)
Narzędzia cyfrowe w edukacji wyższej

Konrad Gliściński (Wydział Prawa i Administracji UJ, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Obywatele Nauki)
OA w świetle prawa autorskiego (zagadnienia podstawowe)

Dyskusja

Zakończenie

Różnorodne narzędzia digitalizacyjne i wolne oprogramowanie stają się coraz powszechniejsze również w naszym kraju, pomimo niesprzyjającej sytuacji prawnej, a nowoczesne biblioteki cyfrowe, takie jak Polona.pl, są coraz popularniejsze, łącząc ogromne zasoby z przejrzystością i przyjaznością dla użytkownika.
Kolejna debata Obywateli Nauki podejmie problem kontrowersji wokół otwartego dostępu do wiedzy, zajmie się formami i narzędziami pozwalającymi na upowszechnienie wyników badań i materiałów edukacyjnych, także tych już znajdujących się w zbiorach publicznych: w repozytoriach czy na platformach e-learningowych. Nowe narzędzia wpływają na przemiany komunikacji naukowej skutkując powstaniem i rozwojem odrębnych strategii nauczania w sieci oraz narodzinami blogosfery naukowej.
Rozwój urządzeń mobilnych, a w konsekwencji radykalna zmiana sposobów wykorzystania sieci, wymusza nowe spojrzenie na metody promocji oraz mechanizmy zarządzania i udostępniania treści edukacyjnych przy pomocy Internetu. Rozwiązania mobilne pozwalają na silną personalizację komunikatu, oferując indywidualne doświadczanie kultury.
Specjalnie przygotowane showroomy będą dostępne podczas całej konferencji (10-13.10). Umożliwią przetestowanie najnowszych rozwiązań audiowizualnych przeznaczonych dla edukacji i popularyzacji kultury - projektorów interaktywnych, wizualizerów, platform guided tour czy całościowych systemów digitalizacji książek.
Sesja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek akademickich oraz instytucji GLAM, ale i osób zainteresowanych wolnym dostępem do wiedzy.

Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ i Instytut Historii Sztuk UJ, we współpracy z Ruchem Społecznym Obywatele Nauki jest częścią projektu Kongres Kraków