Hertha Hurnaus, DEDEČEK

11.03. – 2.04.2015
Krobath, Wiedeń

Exhibition view, Krobath, 2012 (University of Agriculture, Nitra/SK, Arch. V. Dedeček) pigment print on FineArt paper, mounted on Aluminium, framed 150 x 150 cm Ed. 3 + 2 AP Photography: Hertha Hurnaus
Wystawa fotografii Herthy Hurnaus poświęcona jest socmodernistycznej, architektonicznej twórczości Vladimira Dedečka. Jest to nie tyle dokumentacyjny zapis realizacji słowackiego autora,  co raczej próba syntezy przemian, jakim poddawane były architektoniczne idee tego okresu. Prezentacja koncentruje się na wnętrzach budynków i umieszcza je w szerszym, środkowoeuropejskim kontekście. 
W bieżącym numerze "Herito" (Socmodernizm w architekturze) publikujemy fotografie Herty Hurnaus pościęcone temu tematowi. W 2015 r. ukaże się monograficzny album, w którym fotografka dokumentuje te realizacje Dedečka, które nadal istnieją w krajobrazie Słowacji. 
Untitled, 2011 (Supreme Court, Bratislava/SK, Arch. V. Dedeček) pigment print on FineArt paper, mounted on Aluminium, framed 60 x 60 cm Ed. 5 + 2 AP Photography: Hertha Hurnaus

Więcej informacji >>