Gramatyka i łaska. 500 lat reformacji (Ige‑Idők. A reformáció 500 éve)

Węgierskie Muzeum Narodowe, Budapeszt
Do 5 listopada 2017

Widok ekspozycji © József Rosta
Wystawa prezentuje zmienne w czasie i skomplikowane dzieje węgierskiej reformacji. Tezy Lutra dotarły do Węgier i do dworu królewskiego w Budzie około roku 1520 za pośrednictwem kupców, niemieckiej szlachty i humanistów. Władze świeckie i kościelne podejmowały kroki przeciwko wyznawcom nowych doktryn, jednak inaczej niż w wielu innych europejskich krajach różnowiercy nie byli w Węgrzech paleni na stosach. Punktem zwrotnym okazała się bitwa pod Mohaczem (1526), która była szokiem dla religijnego społeczeństwa węgierskiego, szukającego dotąd pomocy w kościele i u katolickich świętych, i otworzyła drogę dla nowej wiary wśród mieszkańców w trudach codziennego życia pod otomańską okupacją.
więcej >>