Genealogie Pamięci

„Genealogie Pamięci” to projekt, który odpowiada na rosnące zainteresowanie tematyką pamięci społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej i innych regionach świata.

Coroczne międzynarodowe konferencje z cyklu skupiają badaczy interdyscyplinarnych studiów nad pamięcią (memory studies) i dają możliwość zapoznania się szerszej publiczności z badaniami nad upamiętnianiem i zapominaniem przeszłości w różnych społeczeństwach. W ubiegłym roku uczestnicy konferencji „Genealogie Pamięci” zastanawiali się nad metodologią badań na społecznymi wymiarami pamiętania. Tegoroczne spotkanie pod tytułem „Regiony Pamięci” umożliwiło porównanie społeczeństw, które w XX wieku znalazły się pod wpływem reżimów autorytarnych i totalitaryzmów.
    Cykl „Genealogie Pamięci”, oprócz międzynarodowych konferencji naukowych, to także transmitowane w Internecie seminaria oraz strona internetowa z bibliografią książek z dziedziny memory studies. Inicjatorkami i koordynatorkami merytorycznymi projektu są: dr Joanna Wawrzyniak (Instytut Socjologii UW) i dr Małgorzata Pakier (Instytut Nauk Społecznych SWPS). Głównym organizatorem projektu „Genealogie Pamięci” jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.