Gdzie jest PERMAFO?

Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław
Do 4 lutego 2013

Natalia LL, Sztuka konsumpcyjna, 1972 © Muzeum Współczesne Wrocław

Wystawa jest kolejną ekspozycją w Muzeum Współczesnym Wrocław prezentującą historię wrocławskiego środowiska artystycznego. Gdzie jest PERMAFO? to jeden z etapów w rozpoznawaniu dziedzictwa polskiej sztuki na Ziemiach Zachodnich, opartego na śmiałych przedsięwzięciach i nowatorstwie formalnym. Neoawangardowa galeria PERMAFO powstała w 1970 roku we Wrocławiu i wystawiała czołówkę europejskich twórców swoich czasów (m.in. Bernda i Hillę Becher, Josepha Beuysa, Milana Grygara, Tibora Hajasa, Josepha Kosutha, Dorę Maurer, François Morelleta, A. R. Pencka, Mimmo Paladino, Petera Stemberę, Bena Vautiera, Jiři Valocha). Jej pełna rozmachu działalność została gwałtownie przerwana przez stan wojenny. Z założycieli galerii Natalia LL zyskała międzynarodową renomę, a jej niedawne pokazy w Berlinie i Budapeszcie oraz w warszawskiej Zachęcie tę rangę całkowicie potwierdzają. Także pozostali artyści to znaczące postacie na polskiej scenie artystycznej – wystarczy wymienić, obok założycieli, innych polskich artystów współpracujących z PERMAFO, np.: Józefa Robakowskiego, Andrzeja Sapiję, Ryszarda Winiarskiego, Grzegorza Sztabińskiego czy Zbigniewa Warpechowskiego. Tytuł Gdzie jest PERMAFO? odwołuje się do idei, którymi kierowali się w latach siedemdziesiątych założyciele galerii. Kuratorka wystawy próbuje odpowiedzieć na tytułowe pytanie poprzez odnalezienie atmosfery i historii, związanych z działalnością artystyczną tamtych lat.