Franz Kafka. Proces w całości (Franz Kafka. Der ganze Prozess)

Martin‑Gropius‑Bau, Berlin
Do 28 sierpnia 2017

Zdjęcie paszportowe Kafki w wieku ok. 32 lat, 1915/1916 © Archiv Klaus Wagenbach
Na wystawie, ponad sto lat od napisania, pokazywany jest w całości rękopis słynnej powieści Franza Kafki Proces (1925) – strona po stronie w układzie, jaki nadał jej przyjaciel, redaktor i wykonawca testamentu Kafki Max Brod. Na Stresemannstraße 111, znajdującej się niedaleko Martin‑Gropius‑Bau, mieścił się swojego czasu hotel Askanischer Hof, w którym 12 lipca 1914 roku odbyła się legendarna rozmowa między Kafką, Felicją Bauer, jej siostrą Erną i przyjaciółką Gretą Bloch, po której zaręczyny Kafki i Bauer zostały zerwane. Tak narodziła się idea powieści. Na wystawie zobaczyć można film Orsona Wellsa z 1962 roku będący adaptacją powieści oraz fotografie z kolekcji Klausa Wagenbacha.
więcej >>