Fotograf Bazovský

Sztuka Miloša Alexandra Bazovský’ego (1899–1968), jako jednego z ojców współczesnego malarstwa słowackiego, była pokazy‑ wana w wielu publikacjach i na wystawach.  Niemniej Bazovský po raz pierwszy prezentowany jest jako fotograf na monograficznej wystawie w Słowackiej Galerii Narodowej. Niektóre tematy i rozwiązania kompozycyjne występują zarówno w fotografiach, jak i w obrazach czy rysunkach artysty. Bazovský interesował się nie tylko tradycyjnymi tematami wiejskimi – w tym obszarze bywał bardziej surowym i reporterskim odpowiednikiem Karola Plicki. Koncentrował się też na różnorodności współczesnego stylu życia: na sporcie, turystyce, podróżowaniu. Często także portretował swoich przyjaciół.

Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława

Do 15 kwietnia 2018

www.sng.sk