Fascynacja realnością. Hiperrealizm w czeskim malarstwie (Fascinace skutečností. Hyperrealismus v české malbě)

Muzeum Sztuki Współczesnej
Ołomuniec
Do 10 sierpnia 2017

Hynek Martinec, "W tym samym czasie II. Vauxhall" – Londyn, 2009

Hiperrealizm, którego początki datuje się na lata sześćdziesiąte XX wieku, mocno zakorzeniony w europejskich i amerykańskich tradycjach wizualnych, broni bastionu perfekcyjnie mimetycznego, radykalnie realistycznego malarstwa. Podążając za charakterystyką nurtu, wystawa prezentuje szeroki przedział historyczny i kulturowy, za wyobrażoną cezurę obierając rok 1989. Jednakże największy nacisk położony zostaje na artystów, którzy odnosili się lub wciąż odnoszą do hiperrealizmu – zarówno w formie, jak i w treści – w czeskiej sztuce współczesnej. Oprócz pytań o jego naturę i funkcjonalność ekspozycja stawia także te bardziej ogólne: po co są obrazy? Co jest źródłem ich wartości? Jaka jest ich relacja z rzeczywistością?

więcej >>