Emil Brix, "Z powrotem w Europie Środkowej"

Ukazała się kolejna książka w ramach wydawanej przez  Międzynarodowe Centrum Kultury serii Biblioteka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli.
Już sam tytuł tego tomu jest tak wieloznaczny, jak wieloznaczna jest Europa Środka. Emil Brix - austriacki dyplomata, ale przede wszystkim intelektualista, propagator idei Mitteleuropy analizuje nie tylko jej wieloznaczność, ale przede wszystkim wielowymiarowość.

Eseje zebrane w tomie skupiają się na oddziaływaniu tradycji i pluralizmu na wspólne życie mieszkańców Europy Środkowej i całego kontynentu począwszy od schyłku monarchii habsburskiej, na współczesnych kwestiach sąsiedzkich kończąc. Powstały na przestrzeni ponad dwudziestu ostatnich lat i dają wgląd w możliwości i potrzebę ponownego odkrywania kulturowej tożsamości Europy z perspektywy skutecznego przezwyciężenia różnic Wschodu i Zachodu. Pokojowe demokratyczne rewolucje, jakie dokonały się w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku, po raz pierwszy w historii dały szansę na wykształcenie się wspólnej wizji Europy. Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej spełnia wszystkie warunki, aby stać się przekonującą jej ideą. Kulturotwórcze oddziaływanie tego obszaru polega na doświadczeniu, że różnice kulturowe stanowią o sile jej społeczeństw.

Książkę nabyć można m. in. w księgarni internetowej MCK.

Zapraszamy do lektury także otwierającej serię pozycji "Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice" Csaby G. Kissa.