Ekonomia w sztuce

MOCAK, Kraków
Do 29 września 2013

Alfredo Jaar, Kultur = Kapital, neon 2012 © Thomas Schulte Galerie, Berlin

Krakowskie Muzeum Sztuki Współczesnej po raz kolejny poszukuje w sztuce odniesień do dobrze nam znanych obszarów życia codziennego. Po dwóch pokazach, kierujących uwagę kolejno na historię i sport, teraz pora na ekonomię. Wystawa nie odpowiada na pytanie, jaki jest stosunek ekonomistów do sztuki ani jaką rolę odgrywa (jeśli w ogóle) w ich życiu. Dowiemy się natomiast, w jaki sposób ekonomia pojawia się w twórczości współczesnych artystów i to bynajmniej nie w postaci – zazwyczaj niepewnego – honorarium za wykonane dzieło. Organizatorzy wystawy zgromadzili prace poświęcone między innymi problemom wartości i etyki mechanizmów ekonomicznych oraz powiązanym z nimi kwestiom społecznym.