Efekt Lutra. 500 lat protestantyzmu na świecie (Der Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt)

Martin‑Gropius‑Bau
Berlin
Do 5 listopada 2017

Nieznany artysta, Król Edward i papież, ok. 1575 © National Portrait Gallery, London

Wystawa pokazuje zróżnicowanie i historyczne wpływy protestantyzmu, ale także ruch jako potencjalne źródło konfliktów na ­świecie. Jakie ślady protestantyzmu można znaleźć w innych wyznaniach i religiach? Jak zmienił się sam protestantyzm w rezultacie tych spotkań, a także: jak ludzie przyjęli jego nauki jako własne – jak je kształtowali i żyli według nich? Zaczynając od reformacji w XVI wieku, wystawa pokazuje światową historię wpływów protestantyzmu i na protestantyzm, czerpiąc przykłady m.in. ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Tanzanii. Specjalnie na potrzeby wystawy berliński artysta Peter Kuhn przekształcił atrium muzeum w gigantyczną pracę złożoną z aluminiowych rur, światła i dźwięku.

więcej >>