#dziedzictwo

Muzeum Narodowe, Kraków
Do 7 stycznia 2018

Andrzej Wróblewski, "Głowa mężczyzny", 1957 © Fundacja Andrzeja Wróblewskiego
Wystawa jest głosem w toczącej się debacie na temat polskiego dziedzictwa. W przededniu stulecia odzyskania niepodległości zyskuje ona nową dynamikę, skłaniając do postawienia pytania o nas samych, o to, jak definiujemy naszą historię, dorobek cywilizacyjny, specyfikę kultury narodowej i jej związki z otaczającym nas światem. Za pomocą obecnego w tytule hasztagu oznacza się treści istotne, ale i komentowane dowolnie przez użytkowników sieci, co odnosi się do idei otwartej dyskusji na temat tego, co jest naszym dziedzictwem. W tym kontekście należy też postrzegać Muzeum Narodowe w Krakowie – jako instytucję, która przez całą swoją skomplikowaną historię tworzyła i tworzy materialny zapis naszego dziedzictwa. Dlatego też na wystawie znalazły się wyłącznie obiekty z kolekcji muzeum.
więcej >>