Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry  

Srebrny ołtarz z archikatedry wrocławskiej pw. Świętego Jana Chrzciciela ufundował w 1591 roku biskup Andreas Jerin, a wykonali go dwaj renomowani artyści: złotnik Paul Nitsch oraz malarz Bartholomaeus Fichtenberger.

Wzbudzające powszechny zachwyt i będące jedną z atrakcji Wrocławia dzieło zdobiło katedralne prezbiterium od 1591 do 1945 roku. Zdemontowane przed oblężeniem Wrocławia, nigdy już nie powróciło na dawne miejsce, a jego liczne elementy zostały uszkodzone bądź zaginęły. Bezcenny zabytek przygotował do wystawy specjalnie powołany zespół konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Niezachowane fragmenty zostały odtworzone, dzięki czemu ołtarz odzyskał swój pierwotny wygląd i dawno nieoglądany splendor. Na wystawie pokazane zostały również inne niezwykłe dzieła złotnicze wykonane dla katedry wrocławskiej w Augsburgu, najważniejszym w nowożytnej Europie centrum sztuki złotniczej: wielkie srebrne tabernakulum Józefa Wolfganga Fesenmayra, antependium Abrahama Drentwetta, komplet czterech srebrnych figur ołtarzowych, zestaw świeczników i tak zwane tablice kanonów. Zwiedzający zobaczą również – po raz pierwszy – odnalezione niedawno barwne projekty przebudowy i aranżacji prezbiterium katedry wrocławskiej z lat 30. XX wieku.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 25 sierpnia 2019. 

Więcej informacji: www.mnwr.pl