Dookoła nas. Salon Narodowy 2017. Sztuka użytkowa i dizajn (Körülöttünk. Nemzeti Szalon 2017. Iparművészet és Tervezőművészet)

Műcsarnok, Budapeszt
Do 13 sierpnia 2017

Erika Varga, "Stroje z kolekcji Wanderers of the Worlds", wiosna/lato 2017 © Romani Design
Wystawa stanowi kolejną odsłonę inicjatywy Węgierskiej Akademii Nauk, która od 2014 roku organizuje Salon Narodowy, by przyjrzeć się najważniejszym osiągnięciom w różnych polach sztuk wizualnych. Po architekturze, sztukach plastycznych, fotografii i sztuce nowych mediów Salon Narodowy poświęcony został dizajnowi. Ekspozycja oferuje przegląd najważniejszych zjawisk w sztuce użytkowej i dizajnie ostatniej dekady. Jako że salon jest tradycyjnie formą prezentacji mistrzów współczesności, wystawa skupia się na możliwościach i największych osiągnięciach współczesnych artystów, którzy pracują w zmieniającym się kontekście rzemiosła, projektowania, produkcji i handlu.
więcej >>