Dialog polsko-rosyjski

26 października 2012, godz. 18.00
Rosja i Rosjanie w zwierciadle współczesnej literatury rosyjskiej
Wykład Iriny Prochorowej

Wykład Iriny Prochorowej to pierwszy z organizowanych we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wykładów, wpisujących się w tradycję odbywających się w Międzynarodowym Centrum Kultury debat o kulturze państw europejskich. Tematyka planowanej serii spotkań ma dotyczyć współczesnej Polski i Rosji, ze szczególnym naciskiem na problematykę dotyczącą literatury, kultury, historii oraz dziedzictwa narodowego.

Irina Prochorowa – filolog, historyk kultury, właścicielka i dyrektor jednego z największych rosyjskich domów wydawniczych „Nowy Przegląd Literacki” (Nowoje Literaturnoje Obozrienije) promującego w Rosji literaturę intelektualną (również polską), a także redaktor naczelny literackiego czasopisma pod tym samym tytułem. Inicjatorka powołania Fundacji Michaiła Prochorowa, która zajmuje się wspieraniem interesujących inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w prowincjalnych ośrodkach Rosji.
Wstęp wolny, tłumaczenie symultanicznie z języka rosyjskiego.


Rosja i Rosjanie w zwierciadle współczesnej literatury rosyjskiej
26 października 2012, godz. 18.00
Wykład Iriny Prochorowej

Pisarz a społeczeństwo
27 listopada 2012, godz. 18.00
Wykład Wiktora Jerofiejewa

Wiktor Jerofiejew - pisarz i publicysta. W 1979 był jednym z inicjatorów wydania Metropolu, drugoobiegowego wydawnictwa, w którym poza cenzurą ukazały się teksty radzieckich pisarzy różnych pokoleń. Wiktor Jerofiejew w prozie rosyjskiej uchodzi za skandalistę i prowokatora. Jego utwory są mocno nasycone erotyzmem, z sarkazmem rozlicza w nich rosyjską historię i mity. Teatr Nowy w Krakowie ma w repertuarze spektakl „Encyklopedia duszy rosyjskiej” wg książki Wiktora Jerofiejewa o tym samym tytule.
Wstęp wolny, wykład w j. rosyjskim z tłumaczeniem na j. polski.